Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Windmolenpark Neushoorntocht
Wij financieren ook
Windmolen Boerenzwaluw Windmolen Boerenzwaluw Hernieuwbare energie
Windmolenpark Mammoethtocht B.V. Windmolenpark Mammoethtocht B.V. Hernieuwbare energie
Windpark De Hondtocht B.V. Windpark De Hondtocht B.V. Hernieuwbare energie
Windpark Estlandweg II Windpark Estlandweg II Hernieuwbare energie

Windmolenpark Neushoorntocht

Hernieuwbare energie (Milieu)

Windmolenpark Neushoorntocht B.V. is een windpark bestaande uit tien windturbines type Enercon E70 te Lelystad met een totaal opgesteld vermogen van 23 MW. De gemiddelde prodcutie voor dit windpark bedraagt 30.000.000 kWh per jaar. Uitgaande van een gemiddeld verbruik van 3400 kWh per huishouden per jaar voorziet dit park in de stroomvoorziening van bijna 9000 huishoudens.

http://www.wur.nl

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Edelhertweg
Lelystad
Nederland