Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Windturbinepark Kats II B.V.
Wij financieren ook
Windpark-Burgervlotbrug Windpark-Burgervlotbrug Hernieuwbare energie
Windturbine RIFF Windturbine RIFF Hernieuwbare energie
Woagen B.V. Woagen B.V. Hernieuwbare energie
Xander Energy Xander Energy Hernieuwbare energie

Windturbinepark Kats II B.V.

Hernieuwbare energie (Milieu)

Windturbinepark Kats II BV is gevestigd te Vlissingen en exploiteert 3 windturbines type Vestas V90 3 MW te Kats in de provincie Zeeland. De bestuurders van de BV zijn Coöperatieve Windenergie Vereniging Zeeuwind U.A. te Vlissingen en een groep van 14 agrariërs samenwerkend middels Camperwind B.V. te Kats. Naast deelname in Kats II exploiteert Camperwind ook windpark Rippolder bij Kamperland. De jaarlijkse productie van Kats II bedraagt ongeveer 21.000.000 kWh, uitgaande van een gemiddeld verbruik van 3500 kWh per huishouden per jaar voorziet dit park in de stroomvoorziening van 6.000 huishoudens.
Hierdoor wordt een uitstoot van 12.000 ton CO2 uitstoot vermeden wat vergelijkbaar is met 600.000 jaren boomgroei.

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Edisonweg 53 F
4382 NV
Vlissingen
Nederland