Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Woagen B.V.
Wij financieren ook
Windpark Vader Piet Windpark Vader Piet Hernieuwbare energie
Windturbine RIFF Windturbine RIFF Hernieuwbare energie
Zelfstroom Zelfstroom Hernieuwbare energie
Zon Exploitatie Nederland Zon Exploitatie Nederland Hernieuwbare energie

Woagen B.V.

Hernieuwbare energie (Milieu)

In september 2004 is de Drentse agrariër Erwin Wollerich gestart met de ontwikkeling van een biomassavergisting installatie op het erf van zijn bedrijf Woagen B.V in Tweede Exloermond (Drente). Inzet was het minder afhankelijk worden van zijn kernactiviteiten: aardappelen teelt voor Avebe. Door nieuwe technologieën, waarmee waardevolle mineralen worden gewonnen, is de inbreng van maïs met 30% gereduceerd. Verder worden er reststoffen zoals glycerine (restproduct van biodiesel productie) en mest gebruikt. In twee grote tanks wordt de biomassa vergist, waarna het ontstane gas wordt verbrand. Dit proces genereert zowel elektriciteit als warmte. De elektriciteit wordt geleverd aan het net, de warmte aan een naburig pluimveehouderij bedrijf, waaraan alle warmte direct, via een leiding, geleverd wordt. Dit maakt het project zeer energie efficiënt. De installatie is in 2006 geplaatst en draait naar volle tevredenheid.

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Zuiderdiep 300
9571 BS
Tweede Exloermond
Nederland