Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Zonnepark Veurne
Wij financieren ook
Windfarm Sankt-Vith Windfarm Sankt-Vith Hernieuwbare energie
Zephiros Zephiros Hernieuwbare energie
Aimer Jeunes Aimer Jeunes Maatschappelijke projecten
Aksent Aksent Maatschappelijke projecten

Zonnepark Veurne

Hernieuwbare energie (Milieu)

GreenFever is eigenaar en beheerder een grote, op de grond gemonteerde zonne-energiecentrale in Veurne. Met 13.000 fotovoltaïsche zonnecellen wekt de installatie in totaal voldoende elektriciteit op om 700 huisgezinnen van groene stroom te voorzien. Zo wordt jaarlijks de uitstoot van 1.500 ton CO2 vermeden. Het zonnepark doet het daarmee even goed als 300 hectare bos. Triodos Bank heeft de bouw en het gebruik van zonnepaneelinstallatie gefinancierd.

http://www.greenfever.be/

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Brugsesteenweg - Booitshoekestraat
8630
Veurne
België