Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

IEL Exploitation 1 sarl
Wij financieren ook
Greentile bvba Greentile bvba Hernieuwbare energie
Hydroval Hydroval Hernieuwbare energie
InnoVent InnoVent Hernieuwbare energie
KT Wind Beveren bvba KT Wind Beveren bvba Hernieuwbare energie

IEL Exploitation 1 sarl

Hernieuwbare energie (Milieu)

De projectvennootschap 'IEL Exploitation 1 sarl' is een dochter van het Franse groenestroombedrijf Initiatives et Energies Locales. Ze is verantwoordelijk voor de uitbating van 1 van de 4 turbines van het windmolenpark in Lamballe in Bretagne. Dat werd ontwikkeld door Innovent, een Franse pionier op het vlak van windenergie. In totaal omvat het park vier windturbines (Enercon E82) met een masthoogte van 78 meter en een totale hoogte van 119 meter. Samen hebben ze een totaal vermogen van 9,2 MW, waarmee ze voldoende groene stroom produceren voor het jaarlijkse verbruik van ongeveer 4.000 gezinnen. Triodos Bank heeft de bouw van de turbine van ‘IEL Exploitation 1 sarl’ gefinancierd, net als de andere drie.

http://www.iel-energie.com

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
22400
Lamballe
France