Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Stadsverwarming Purmerend
Wij financieren ook
Slim Opgewekt Scholen Slim Opgewekt Scholen Hernieuwbare energie
SunUnited SunUnited Hernieuwbare energie
TPSolar Uden B.V. TPSolar Uden B.V. Hernieuwbare energie

Stadsverwarming Purmerend

Hernieuwbare energie (Milieu)

Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) is een innovatief en duurzaam lokaal energiebedrijf. Naast duurzame productie, staan duurzame distributie en duurzame consumptie centraal bij SVP.

Het energiebedrijf is in 2013 gestart met de bouw van Bio Warmte Centrale De Purmer met een vermogen van 44 MWth voor duurzaam opgewekte warmtevoorziening aan 25.000 klanten. Met de nieuwe productiemethode kan de CO2-uitstoot met 50.000 ton per jaar worden teruggebracht. Nu wordt nog gebruik gemaakt van restwarmte van een elektriciteitscentrale.

Staatsbosbeheer gaat de benodigde biomassa leveren in de vorm van gesnipperd hout uit eigen natuurgebieden voor 80% van de warmteopwekking. In de resterende 20% van de warmtebehoefte zal vooralsnog door gasgestookte hulpwarmteketels worden voorzien. Met Staatsbosbeheer wordt onderzocht hoe ook dit verder verduurzaamd kan worden.

http://www.stadsverwarmingpurmerend.nl

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Nieuwe Gouw 20
1442 LE
Purmerend
Nederland