Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Orka Brussel nv
Wij financieren ook
Mobilae Mobilae Hernieuwbare energie
Monceau Hydro SA Monceau Hydro SA Hernieuwbare energie
Orka Orka Hernieuwbare energie
Pirotech sprl Pirotech sprl Hernieuwbare energie

Orka Brussel nv

Hernieuwbare energie (Milieu)

Orka Brussel is actief in de bouw en uitbating van (middel)grote fotovoltaïsche zonnepaneelinstallaties in Brussel en omgeving. Het is een dochteronderneming van Orka, een bedrijf met gelijkaardige activiteiten dat gevestigd is in Melle. Orka is Ijslands voor energie. Orka Brussel plaatste onder meer installaties op de daken van gebouwen van Mercedes-Benz, sportwinkel Decathlon, het Sita Recycling Center en de logistieke bedrijven DSV Air & Sea en Canal Logistics. Triodos Bank heeft die vijf installaties gefinancierd. Samen hebben ze een totaal vermogen van meer dan 6 MWp, wat goed is voor voldoende groene stroom voor het jaarlijkse verbruik van ongeveer 1.500 gezinnen.

http://www.orka-power.com

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Vilvoordselaan 140
DSV Solutions
1070
Anderlecht
België