Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Energie Exploitatie Rijwijk Buiten
Wij financieren ook
ECONNETIC ECONNETIC Hernieuwbare energie
Enercon Enercon Hernieuwbare energie
Eolica Invest Eolica Invest Hernieuwbare energie
Essel-Clean Solu Essel-Clean Solu Hernieuwbare energie

Energie Exploitatie Rijwijk Buiten

Hernieuwbare energie (Milieu)

Energie Exploitatie Rijwijk Buiten, onderdeel van Klimaatgarant, heeft in samenwerking met Dura Vermeer een energieneutrale woonwijk in Rijwijk opgeleverd. De woningen zijn zeer goed geïsoleerd en daarnaast voorzien van onder andere een warmtepomp en een ventilatiesysteem en douche met warmteterugwinning. Op deze manier wordt een aanzienlijke energiebesparing gerealiseerd. Daarnaast zijn op het dak zonnepanelen geplaatst om de elektriciteit voor deze installaties op te wekken. Per saldo is het woninggebonden energieverbruik in deze woningen nul. Triodos Groenfonds financiert de warmtepompen en de zonnepanelen.

http://www.klimaatgarant.nl

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Van Rijnlaan
Rijswijk
Nederland