Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Lake Turkana Wind Power
Wij financieren ook
KiesZon KiesZon Hernieuwbare energie
LEDsEnable LEDsEnable Hernieuwbare energie
Lijnco Green Energy B.V. Lijnco Green Energy B.V. Hernieuwbare energie
Lupus Ventus B.V. Lupus Ventus B.V. Hernieuwbare energie

Lake Turkana Wind Power

Hernieuwbare energie (Milieu)

In Kenia wordt een van de grootste windmolenparken ter wereld gebouwd. Op een weidse zandvlakte tussen twee bergketens in zijn de omstandigheden ideaal om windenergie op te wekken. Het park bestrijkt zo’n 16 hectare en gaat met 365 molens ongeveer 300 MW aan duurzame energie leveren. Dit is 17% van de totale energiebehoefte van Kenia. Het park is eind 2017 operationeel. Triodos Groenfonds financiert het bedrijf KP&P, een Nederlands bedrijf dat voor meer dan 25% aandeelhouder is van het park.

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Toernooiveld 300
6525 EC
Nijmegen
Nederland