Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

IE-Hartel 2
Wij financieren ook
Growind Growind Hernieuwbare energie
HVC HVC Hernieuwbare energie
K3Delta K3Delta Hernieuwbare energie
KiesZon KiesZon Hernieuwbare energie

IE-Hartel 2

Hernieuwbare energie (Milieu)

V.O.F. IE-Hartel is een windpark van 8 Alstom windturbines van het type Eco 110. De turbines produceren jaarlijks gemiddeld 58.000.000 kilowattuur, goed voor de stroomvoorziening van 16.570 huishoudens.

http://www.investment-engineering.com

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Hartelkanaal
Rotterdam
Nederland