Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Ecole Les Tournesols
Wij financieren ook

Ecole Les Tournesols

Onderwijs (Cultuur)

‘Les Tournesols’ is een vrije protestantse school in Anderlecht. In 2014 telde ze ongeveer 320 leerlingen, gespreid over kleuterklassen, lager en middelbaar onderwijs (tot en met het vierde jaar). De leerlingen hebben ongeveer 30 verschillende nationaliteiten. De school richt zich niet exclusief op wie protestants is, al maken de christelijke waarden uiteraard deel uit van haar pedagogische project. Een vzw die voedselpakketten verdeeld aan armen maakt er gratis gebruik van een lokaal. Er loopt ook al jaren een internationaal samenwerkingsproject om scholen in Togo te steunen. Triodos Bank heeft een krediet verleend voor de aankoop van de gebouwen, die de school aanvankelijk huurde.

http://www.lestournesols.com

Onderwijs

Goed onderwijs is de voorwaarde voor menselijke ontwikkeling en vooruitgang. Iedereen heeft recht op een goede opleiding en dat een leven lang. Daarom financiert Triodos Bank verschillende vormen van onderwijs en opleiding. Het gaat ondermeer om scholen, opleidings- en conferentiecentra. Bij scholen hebben we extra aandacht voor het pedagogische beleid.

Adres:
Boulevard Maurice Herbette 24
1070
Bruxelles
Belgique