Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

La Bobine asbl
Wij financieren ook
Integratiecentrum Mozaïek Integratiecentrum Mozaïek Maatschappelijke projecten
Joseph Swinnen asbl Joseph Swinnen asbl Maatschappelijke projecten
La Ferme de Froidmont Insertion asbl La Ferme de Froidmont Insertion asbl Maatschappelijke projecten
Le Monde des Possibles Le Monde des Possibles Maatschappelijke projecten

La Bobine asbl

Maatschappelijke projecten (Sociaal)

In de volkse wijken van Droixhe en Bressoux in Luik werkt de vzw La Bobine aan een betere integratie van mensen en gezinnen van vreemde origine. La Bobine heeft vier hoofdactiviteiten: lessen Frans voor anderstaligen met een lage scholingsgraad, kinderopvang (inclusief opvang voor noodsituaties), diensten voor sociale begeleiding en integratie, en een dienst die ouders ondersteunt en lokale wijkactiviteiten organiseert voor gezinnen. La Bobine helpt jaarlijks meer dan 200 mensen en haar activiteiten zijn erkend en gesubsidieerd door de bevoegde overheden. Het gevarieerde en multiculturele publiek bestaat voor een groot deel uit vrouwen met kinderen. Als gevolg van een groot stadsvernieuwingsproject moest de organisatie haar huurpand verlaten. Ze liet een aantal verdiepingen renoveren in een gebouw waarvoor ze nu een erfpachtovereenkomst heeft. Triodos Bank heeft de renovatiewerken gedeeltelijk gefinancierd.

http://www.labobine.be

Maatschappelijke projecten

Iedereen moet kansen krijgen om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Daarom financiert Triodos Bank lokale initiatieven met een sociale missie of een maatschappelijke meerwaarde. Het gaat onder andere om sociale voorzieningen, werkgelegenheidsprogramma's, (re)integratieprojecten voor mensen met een beperking, verenigingen voor probleemjongeren en wijkcentra.

Adres:
Avenue Georges Truffaut 18/0001
4020
Liège (Droixhe)
Belgique