Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Comité scolaire Notre-Dame de Lourdes
Wij financieren ook

Comité scolaire Notre-Dame de Lourdes

Onderwijs (Cultuur)

Het Comité scolaire Notre-Dame de Lourdes overkoepelt vijf katholieke scholen in Jette in Brussel. Samen telden ze in 2014 ongeveer 1.500 leerlingen, gespreid over lager en middelbaar onderwijs. De christelijke waarden maken deel uit van het pedagogische project van de school, naast waarden als gastvrijheid, wederzijds respect, werklust, stiptheid en nauwkeurigheid, goede communicatie en zelfstandigheid. Voor veel leerlingen is Frans de tweede taal, en de school doet dan ook extra inspanningen hen correct Frans te leren. Het leerlingenaantal stijgt jaar na jaar, en zoals veel Brusselse scholen moet ze leerlingen weigeren wegens plaatsgebrek. Met het oog op verdere uitbreiding kocht ze een gebouw naast de school Notre Dame de Lourdes in de Leopoldstraat. Na de nodige renovaties komen daar acht extra klassen. Triodos Bank heeft die investering gefinancierd.

http://notredamedelourdes.be/

Onderwijs

Goed onderwijs is de voorwaarde voor menselijke ontwikkeling en vooruitgang. Iedereen heeft recht op een goede opleiding en dat een leven lang. Daarom financiert Triodos Bank verschillende vormen van onderwijs en opleiding. Het gaat ondermeer om scholen, opleidings- en conferentiecentra. Bij scholen hebben we extra aandacht voor het pedagogische beleid.

Adres:
Rue Léopold Ier 362
1090
Bruxelles
Belgique