Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Vandebron
Wij financieren ook
WO-ZU-XIX-Wind WO-ZU-XIX-Wind Hernieuwbare energie
Wind Kralingseveer B.V. Wind Kralingseveer B.V. Hernieuwbare energie
WindinL WindinL Hernieuwbare energie

Vandebron

Hernieuwbare energie (Milieu)

Met Vandebron kopen Nederlandse huishoudens duurzame energie rechtstreeks van een producent, zoals een boer met een windmolen of biovergister, zonder tussenkomst van een traditioneel energiebedrijf.

Hiermee is Vandebron een transparante energiedienst. Dat is nodig, want 63% van de consumenten denkt groene stroom te kopen, terwijl 90% van de stroom in Nederland wordt opgewekt met fossiele brandstoffen. Met Vandebron kiezen consumenten daarom zelf hun producent, zodat ze weten waar hun geld naartoe gaat en waar hun energie vandaan komt.

Gebruikers kiezen uit vier type energiebronnen: wind-, zon-, water- en bio-energie. Alle energie wordt opgewekt in Nederland, bijvoorbeeld door een boer met een windmolen of een biogasinstallatie op zijn erf. Voor het eerst kunnen producenten hun energie direct aan de consument verkopen en hun eigen prijs bepalen. Daarmee is dit is het eerste businessmodel dat landelijk de opwek van duurzame energie meer rendabel maakt.

http://www.vandebron.nl

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Herengracht 545
1017 BW
Amsterdam
Nederland