Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
Wij financieren ook
Vlaanderen bouwt Vlaanderen bouwt Sociale woningbouw
Alterfin cvba Alterfin cvba Microfinanciering

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Sociale woningbouw (Sociaal)

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) zet zich elke dag in om de lokale woonactoren op het veld te ondersteunen. De sociale huisvestingsmaatschappijen, de sociale verhuurkantoren, de gemeenten en OCMW’s kunnen bij de VMSW terecht voor heel diverse informatie. De VMSW financiert en adviseert bij hun nieuwbouw- en renovatieprojecten en staat in voor infrastructuurwerken. Ze ondersteunt de lokale woonactoren bij hun dagelijkse werking en zet in op kennisdeling tussen de actoren. De burger kan bij de VMSW terecht voor een sociale lening, de Vlaamse Woonlening. Triodos Bank heeft twee kredieten verleend aan de VMSW om de bouw en renovatie van sociale huur- en koopwoningen te financieren.

http://www.vmsw.be/

Sociale woningbouw

Triodos Bank financiert organisaties en ondernemingen die onderdak en accommodatie voorzien voor wie daar het meeste nood aan heeft. Bijvoorbeeld opvangcentra voor daklozen of degelijke woonvoorzieningen voor mensen met fysieke of mentale beperking. We financieren ook gemeenschappelijke woonprojecten met een sociale meerwaarde.

Adres:
Koloniënstraat 40
1000
Brussel
België