Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Cels Energie SAS
Wij financieren ook
Canopy-Apollo SNC Canopy-Apollo SNC Hernieuwbare energie
Carlo I Carlo I Hernieuwbare energie

Cels Energie SAS

Hernieuwbare energie (Milieu)

CELS Energie SAS bouwde een uitbreiding aan een windpark in Longueville-sur-Aube en aanpalende gemeentes in Noord-Frankrijk. De projectvennootschap staat ook in voor de uitbating van de extra zes windturbines. Drie windmolens hebben een masthoogte van 98 meter, de andere drie hebben een masthoogte van 104 meter. Samen hebben ze een totaal vermogen van bijna 14 MW, waarmee ze voldoende groene stroom produceren voor het jaarverbruik van 6.860 gezinnen. Het park is een project van ontwikkelaar Ventis, in samenwerking met lokale spelers. Ventis bouwde al heel wat windparken in Frankrijk en België, waaronder het eerste windpark in Henegouwen, gelegen in Dour en Quiévrain. Triodos Bank heeft een krediet verleend om de uitbreiding van het windpark in Longueville-sur-Aube te financieren.

http://www.ventis.eu

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Route de Charny 12
10170
Longueville-sur-Aube
France