Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

De l'autre côté de l'école asbl
Wij financieren ook

De l'autre côté de l'école asbl

Onderwijs (Cultuur)

Een groep ouders zocht in Brussel tevergeefs naar een middelbare freinetschool, voor wanneer hun kinderen de lagere freinetschool zullen verlaten. Vandaar dat ze besloten een nieuwe school met dezelfde pedagogische filosofie op te starten, en daarvoor richtten ze de vzw ‘De l'autre côté de l'école’ op. Freinetscholen leggen veel nadruk op samenwerking, communicatie en het al doende verwerven van inzichten. Op basis van wat leeft bij de leerlingen begeleidt de leerkracht de groep om samen een leerplan te maken. De vzw kreeg de nodige vergunning voor de nieuwe school en startte in 2014 met de eerste leerlingen. Triodos Bank heeft een krediet verleend voor de aankoop van het schoolgebouw.

http://www.acecole.be/

Onderwijs

Goed onderwijs is de voorwaarde voor menselijke ontwikkeling en vooruitgang. Iedereen heeft recht op een goede opleiding en dat een leven lang. Daarom financiert Triodos Bank verschillende vormen van onderwijs en opleiding. Het gaat ondermeer om scholen, opleidings- en conferentiecentra. Bij scholen hebben we extra aandacht voor het pedagogische beleid.

Adres:
Chaussée de Wavre 1789B
1160
Bruxelles
Belgique