Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Canopy-Apollo SNC
Wij financieren ook
Bégawatts Bégawatts Hernieuwbare energie
CSPV 2 CSPV 2 Hernieuwbare energie
Carlo I Carlo I Hernieuwbare energie
Cels Energie SAS Cels Energie SAS Hernieuwbare energie

Canopy-Apollo SNC

Hernieuwbare energie (Milieu)

Canopy is een ontwikkelaar van hernieuwbare energieprojecten die gespecialiseerd is in zonne-energie en biomassa. Voor de bouw van een project van 11 zonnepaneelinstallaties op grote daken in het zuiden van Frankrijk deed Canopy een beroep op Martifer Solar, een ander bedrijf in de sector van de zonne-energie. Het project werd ondergebracht in de projectvennootschap Canopy-Apollo, die vervolgens werd doorverkocht aan de Duitse Leonidas-groep, die investeert in hernieuwbare energieprojecten. De 11 installaties hebben samen een totaal vermogen van 4.228,9 kWp, waarmee ze een hoeveelheid groene stroom produceren die overeenkomt met het jaarverbruik van meer dan 1.000 gezinnen. Triodos Bank heeft een cofinanciering verleend voor de bouw van de installaties.

http://www.leonid-as.com

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
12340
Bozouls
France