Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Cap Solar 06
Wij financieren ook
Bégawatts Bégawatts Hernieuwbare energie
Canopy-Apollo SNC Canopy-Apollo SNC Hernieuwbare energie
Carlo I Carlo I Hernieuwbare energie
Cels Energie SAS Cels Energie SAS Hernieuwbare energie

Cap Solar 06

Hernieuwbare energie (Milieu)

De projectvennootschap Cap Solar 06 groepeert 24 zonnepaneelinstallaties die geïnstalleerd zijn op de daken van het Centre de Développement Durable du Chêne au Loup in Normandië. Samen hebben die installaties een vermogen van 4,8 MWp, waarmee ze voldoende groene stroom produceren voor het jaarverbruik van 1.390 gezinnen. Het project werd ontwikkeld door de groep Langa, die gespecialiseerd is in de ontwikkeling, bouw en uitbating van zonneparken, en ook in biogasprojecten. Triodos Bank heeft een krediet verleend om de zonnepaneelinstallaties van Cap Solar 06 te financieren.

http://www.langa.fr/

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Avenue du Phare Dela Balue
35520
La Mézière
France