Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Solar City Wallonie
Wij financieren ook
Real Energy Petit Palais SAS Real Energy Petit Palais SAS Hernieuwbare energie
Renewable Power Company Renewable Power Company Hernieuwbare energie
Solux Invest cvba Solux Invest cvba Hernieuwbare energie

Solar City Wallonie

Hernieuwbare energie (Milieu)

Solar City Wallonie is een coöperatie die in 2012 werd opgericht door een groep werknemers van Green Energy 4 Seasons. Dat bedrijf is de marktleider in Wallonië op het vlak van PV-installaties voor particulieren, kmo’s en de overheid. De coöperatie beheert kleine en middelgrote zonnepaneelinstallaties op daken van dezelfde doelgroepen. De eigenaars van de gebouwen betalen huur voor de installaties en kunnen in ruil de geproduceerde groene stroom afnemen. Alle eigenaars zijn ook coöperant van Solar City Wallonie, die eigenaar blijft van de PV-installaties en de groene stroomcertificaten krijgt. Triodos Bank heeft een krediet verleend om een portfolio van 90 installaties van Solar City Wallonie te financieren. Samen hebben die een totaal vermogen van 650kWp, waarmee ze voldoende groene stroom produceren voor het jaarverbruik van 90 gezinnen.

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Chaussée de Bruxelles 128
7061
Casteau
Belgique