Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Gloren M
Wij financieren ook
Féréole SAS Féréole SAS Hernieuwbare energie
Gloren B Gloren B Hernieuwbare energie
Go4Green Go4Green Hernieuwbare energie
Greentile bvba Greentile bvba Hernieuwbare energie

Gloren M

Hernieuwbare energie (Milieu)

Gloren M is een onderneming die actief is in de installatie en uitbating van fotovoltaïsche zonnepaneelinstallaties op daken van bedrijven en organisaties. Ze kocht een portfolio van vier installaties aan, drie in Vlaanderen, één in Brussel. Samen hebben ze een totale capaciteit van 883 kWp. De hoeveelheid groene stroom die ze produceren, is vergelijkbaar met het jaarverbruik van 200 gezinnen. Gloren M beheert de installaties en betaalt een jaarlijkse vergoeding aan de organisaties die eigenaar zijn van de daken. Zij kopen een deel van de geproduceerde energie rechtstreeks aan voor eigen verbruik. Het overschot wordt op het net gezet. Triodos Bank heeft een krediet verleend aan Gloren M voor de aankoop van de zonnepaneelinstallaties.

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Toekomstlaan 20
9160
Lokeren
België