Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Windpark Hellegatsplein
Wij financieren ook
Windpark Derde Dijk Windpark Derde Dijk Hernieuwbare energie
Windpark Estlandweg II Windpark Estlandweg II Hernieuwbare energie
Windpark Kerkmeerweg Windpark Kerkmeerweg Hernieuwbare energie
Windpark Kreekraksluis Windpark Kreekraksluis Hernieuwbare energie

Windpark Hellegatsplein

Hernieuwbare energie (Milieu)

Windpark Hellegatsplein bestaat uit vier windturbines. Het park ligt vlakbij nhet knooppunt Hellegatsplein. De turbines zijn van het type Alstom Eco 110 (3MW).

Het park produceert jaarlijks ongeveer 36.000.000 kWh. Dat is goed voor de energievoorziening van 10.285 huishoudens.

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Sluispad 1
Ooltgensplaat
Nederland