Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Notos Wind
Wij financieren ook
Maatschap Perdok Maatschap Perdok Hernieuwbare energie
Meerwind Meerwind Hernieuwbare energie
OSKneT OSKneT Hernieuwbare energie
Olde Tocht BV Olde Tocht BV Hernieuwbare energie

Notos Wind

Hernieuwbare energie (Milieu)

Notos Wind is onderdeel van Windpark Leimuiderbrug in de gemeente Haarlemmermeer. Het park bestaat uit 2 windturbines van het type Enercon E70 (2MW). Het ligt in Weteringbrug langs de A4, een aantal kilometer ten zuiden van Schiphol.

Het park produceert jaarlijks ongeveer 7.300.000 kWh. Dat is goed voor de stroomvoorziening van ongeveer 2.200 huishoudens.

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Karturf 35
8447 DS
Heerenveen
Nederland