Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Vents du Sud - Vents D'Autelbas
Wij financieren ook
Vent de Thiérache 1 sas Vent de Thiérache 1 sas Hernieuwbare energie
Vent de Thiérache 2 sas Vent de Thiérache 2 sas Hernieuwbare energie
Vleemo Nv Vleemo Nv Hernieuwbare energie
Wal d'Or Wal d'Or Hernieuwbare energie

Vents du Sud - Vents D'Autelbas

Hernieuwbare energie (Milieu)

In Hondelange, in de buurt van Aarlen, werd een windpark van 6 windmolens opgetrokken naast de E411. Een van die turbines is eigendom van de burgercoöperatie Vents du Sud, die werd opgericht door een 30-tal buurtbewoners. Hun doel: iedereen de kans geven om rechtstreeks te investeren in lokale groene energieprojecten, en zo ook te delen in de toekomstige winsten. In 2014 hadden er zich al meer dan 250 coöperanten aangesloten bij Vents du Sud. Hun turbine heeft een vermogen van 2 MW, en levert voldoende groene stroom leveren voor het jaarverbruik van 1.230 gezinnen. Triodos Bank heeft een krediet verleend voor de bouw van de coöperatieve windmolen via de projectvennootschap Vents d’Autelbas, 100% eigendom van Vents du Sud.

http://www.ventsdusud.be

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Rue des Espagnols 144
6700
Arlon
Belgique