Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

AFFIRMA Energía Solar
Wij financieren ook
AES Solar AES Solar Hernieuwbare energie
Agener Canarias Agener Canarias Hernieuwbare energie
Alternativa Energética 3.000 Alternativa Energética 3.000 Hernieuwbare energie

AFFIRMA Energía Solar

Hernieuwbare energie (Milieu)

Dit project wordt niet gefinancierd door Triodos Bank Belgie. Om die reden is de voorstelling van dit project enkel beschikbaar in het:

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Pº de la Castellana 164-166
28046
Madrid
España