Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Siliken
Wij financieren ook
Ríos Renovables Group Ríos Renovables Group Hernieuwbare energie
Sintecs Sintecs Hernieuwbare energie
Sol de Tilla Sol de Tilla Hernieuwbare energie

Siliken

Hernieuwbare energie (Milieu)

Dit project wordt niet gefinancierd door Triodos Bank Belgie. Om die reden is de voorstelling van dit project enkel beschikbaar in het:

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Ronda de Isaac Peral y Caballero 14
46980
Paterna
España