Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Hidroeléctrica de Leira
Wij financieren ook
Gestión Burgos-Sáinz Energía Gestión Burgos-Sáinz Energía Hernieuwbare energie
Grupo DAC Grupo DAC Hernieuwbare energie
Gufama Gufama Hernieuwbare energie

Hidroeléctrica de Leira

Hernieuwbare energie (Milieu)

Dit project wordt niet gefinancierd door Triodos Bank Belgie. Om die reden is de voorstelling van dit project enkel beschikbaar in het:

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
C/ As Guindeiras 11
32350
A Rua de Valdeorras
España