Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

GSI
Wij financieren ook
Fundació Institut Pacis Fundació Institut Pacis Hernieuwbare energie
Future Nuevas Energías Future Nuevas Energías Hernieuwbare energie
Geside Energía Geside Energía Hernieuwbare energie

GSI

Hernieuwbare energie (Milieu)

Dit project wordt niet gefinancierd door Triodos Bank Belgie. Om die reden is de voorstelling van dit project enkel beschikbaar in het:

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Villa II
45850
La Villa de Don Fadrique
España