Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Windturbine RIFF
Wij financieren ook
Windpark Suurhoffbrug Windpark Suurhoffbrug Hernieuwbare energie
Windpark Vader Piet Windpark Vader Piet Hernieuwbare energie
YSS Projects (Rhenus) YSS Projects (Rhenus) Hernieuwbare energie
YSS Projects 2 (Gispen) YSS Projects 2 (Gispen) Hernieuwbare energie

Windturbine RIFF

Hernieuwbare energie (Milieu)

Windturbine RIFF levert electriciteit volgens het directe lijn principe aan een industriële afnemer. Dat wil zeggen dat de door de windturbine geproduceerde electriciteit, rechtstreeks via een electriciteitskabel vanuit de windturbine wordt geleverd aan het private electriciteitsnet van de afnemer.

De aan de productie gekoppelde Garanties van Oorsprong zijn in deze constructie niet vrij verhandelbaar, maar zijn bestemd voor de afnemer.
De voordelen voor de afnemer zijn; bijdragen aan de Carbon Footprint reductiedoelstellingen en daarnaast besparing op transportkosten voor electriciteit.

http://www.renewablefactory.com

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Zevenheuvelenweg
Tilburg
Nederland