Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Delta Windpark
Wij financieren ook

Delta Windpark

Hernieuwbare energie (Milieu)

Delta Windpark is een windpark bij Nieuwe Tonge in Goeree Overflakkee. Het park bestaat uit 4 Enercon E-101 3MW windturbines. De turbines produceren jaarlijks gemiddeld 37.129.000 kilowattuur, goed voor de stroomvoorziening van ongeveer 11.000 huishoudens. Delta Windpark is 100% eigendom van Coöperatie Deltawind U.A.

http://www.deltawind.nl

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Battenoordseweg
Nieuwe Tonge
Nederland