Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

BigSolar
Wij financieren ook
Aurora Futura Aurora Futura Hernieuwbare energie
Biovergisting Regeling Biovergisting Regeling Hernieuwbare energie
Boreas Wind Boreas Wind Hernieuwbare energie

BigSolar

Hernieuwbare energie (Milieu)

BigSolar is een Nederlandse start-up die zonnepanelen aanbiedt aan huiseigenaren. Dit doet het bedrijf via een leaseconstructie. Naast het zelf opwekken van stroom via de zonnepanelen, realiseert BigSolar besparing door het vervangen van traditionele lampen door LED. Om daarnaast inzicht in het energieverbruik te krijgen en proactief energiebeheer mogelijk te maken, wordt er bij klanten een slimme energiemonitor geïnstalleerd.

BigSolar kan door deze werkwijze een energiebesparing realiseren zonder enige investering van de klant.

http://www.bigsolar.nl/

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Vlaardingenlaan 15
1062 HM
Amsterdam
Nederland