Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Gemeente Schijndel
Wij financieren ook
Friesland Zon Friesland Zon Hernieuwbare energie
Frisian Motors Frisian Motors Hernieuwbare energie
Giessenwind Giessenwind Hernieuwbare energie
Growind Growind Hernieuwbare energie

Gemeente Schijndel

Hernieuwbare energie (Milieu)

De gemeente Schijndel is op weg naar een gezondere, stabielere, eerlijkere en innovatievere samenleving. De gemeente wil als overheid het goede voorbeeld geven, faciliteren, verbinden en stimuleren.

Het goede voorbeeld geven kan via aanpassingen van het gemeentelijk vastgoed. Dit heeft de gemeente gedaan door het plaatsen van zonnepanelen op het gemeentehuis. De kleedlokalen van de plaatselijke voetbalclub worden duurzaam vernieuwd. Ook voor de verbouwing van het gemeentehuis van fusiegemeente Meierijstad wordt vanuit Schijndel ingezet op een duurzame verbouwing.

De gemeente ondersteunt ook burgerinitiatieven. De Energie Coöperatie Schijndel is mede door de gemeente opgezet, maar wordt nu volledig door burgers gedragen. De coöperatie realiseert nu bijvoorbeeld oarticuliere zonnepanelen op de gemeentewerf.

Gemeente Schijndel is ook Fair Trade Gemeente. Een groep enthousiaste inwoners zet zich samen met winkels, bedrijven en de lokale overheid in voor meer eerlijke handel.

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Markt 20
5482 NG
Schijndel
Nederland