Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Windpark Kreekraksluis
Wij financieren ook
Windpark Hellegatsplein Windpark Hellegatsplein Hernieuwbare energie
Windpark Kerkmeerweg Windpark Kerkmeerweg Hernieuwbare energie
Windpark Neeltje Jans B.V. Windpark Neeltje Jans B.V. Hernieuwbare energie
Windpark Noordpolder B.V. Windpark Noordpolder B.V. Hernieuwbare energie

Windpark Kreekraksluis

Hernieuwbare energie (Milieu)

Windpark Kreekraksluis is een on-shore windmolenpark op en nabij de Kreekraksluizen gelegen in het Schelde-Rijnkanaal in de Zeeuwse gemeente Reimerswaal in Nederland. Het windpark is sinds 2013 operationeel en heeft een capaciteit van 16 2,5MW Nordex turbines, die met een gezamenlijk vermogen van 40MW jaarlijks voorzien in de stroombehoefte van ruim 28.000 huishoudens.

Foto: Skypictures, in opdracht van Windpark Kreekraksluis B.V.

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Nederland