Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

De Jong Verpakkingen
Wij financieren ook

De Jong Verpakkingen

Hernieuwbare energie (Milieu)

Betreft een zonnestroom project op het dak van De Jong Verpakkingen B.V. In totaal is er voor 1,2 Mwp aan panelen geplaatst. De verwachte stroomproductie per jaar is ongeveer 1.123.000 kilowattuur.

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Jogchem van der Houtweg 20
2678 HA
De Lier
Nederland