Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Compana Hondurena de Energia Solar
Wij financieren ook
Aurora Futura Aurora Futura Hernieuwbare energie
Boreas Wind Boreas Wind Hernieuwbare energie

Compana Hondurena de Energia Solar

Hernieuwbare energie (Milieu)

Eind vorig jaar heeft Triodos Groenfonds een lening verstrekt aan Compana Hondurena de Energia Solar (Cohessa) voor de bouw van een zonnepark. Dit zonnepark is aangelegd in het onherbergzame zuidoostelijke deel van Honduras. De totale capaciteit van het park bedraagt 50 MWp, genoeg om 10.000 huishoudens van schone energie te voorzien. Voor Triodos Groenfonds is dit de derde investering buiten Nederland.

De impact van dit project is groot, omdat Honduras voor zijn elektriciteit vrijwel volledig afhankelijk is van import. Bovendien is het leeuwendeel van deze elektriciteit opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen. Daarbij zou de extra capaciteit de prijs van elektriciteit kunnen drukken. Tenslotte zorgt het zonnepark voor nieuwe werkgelegenheid in de regio.

“Wij zijn blij dat we met deze lening dit belangrijke energieproject in Honduras kunnen steunen. Voor Triodos Groenfonds betekent dit een verdere diversificatie van de portefeuille en een versterking van onze trackrecord in opkomende landen.”

http://soposa.com/

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Honduras