Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

KiesZon - Fresh Park Venlo
Wij financieren ook
Havenwind BV Havenwind BV Hernieuwbare energie
IE-Hartel 2 IE-Hartel 2 Hernieuwbare energie
KiesZon KiesZon Hernieuwbare energie
LEDsEnable LEDsEnable Hernieuwbare energie

KiesZon - Fresh Park Venlo

Hernieuwbare energie (Milieu)

KiesZon heeft 1.650 zonnepanelen geplaatst op Fresh Park Venlo. De panelen zijn geplaatst op het pand van Blue Berry World waarin zij een pakstation voor zacht fruit exploiteert. Fresh Park Venlo is een businesspark met een clustering van versbedrijven, -producten, en -kennis. Het park werkt actief aan duurzame ontwikkeling. Zonnepanelen vormen onderdeel van die aanpak.

De installatie heeft een productiecapaciteit van jaarlijks ruim 370.000 kWh, wat gelijk staat aan de stroomvoorziening voor zo'n 120 huishoudens. Daarmee wordt het grootste deel van het Blue Berry World duurzaam voorzien. KiesZon is ontwikkelaar en financier voor het gehele project. Na de realisatie zorgt zij ook voor de exploitatie en het onderhoud.

http://kieszon.nl/

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Hambakenwetering 5
5321 DD
's-Hertogenbosch
Nederland