Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

De Klaproos vzw
Wij financieren ook

De Klaproos vzw

Onderwijs (Cultuur)

De Klaproos is een freinetschool die uitdrukkelijk kiest voor emancipatorische methoden, pluralisme en kleinschaligheid. De leerlingen werken in leef- en niveaugroepen. De school biedt de kinderen een zo breed mogelijke waaier van inhouden en ervaringen aan en geeft hen de kans om in hun eigen tempo te leren. Ze steunt onderlinge samenwerking tussen de kinderen en steunt ook op de daadwerkelijke betrokkenheid van de ouders. Triodos Bank heeft de werkingsmiddelen van De Klaproos gefinancierd met een investeringskrediet.

http://www.freinetschooldeklaproos.be

Onderwijs

Goed onderwijs is de voorwaarde voor menselijke ontwikkeling en vooruitgang. Iedereen heeft recht op een goede opleiding en dat een leven lang. Daarom financiert Triodos Bank verschillende vormen van onderwijs en opleiding. Het gaat ondermeer om scholen, opleidings- en conferentiecentra. Bij scholen hebben we extra aandacht voor het pedagogische beleid.

Adres:
p/a Groteweg 240
9500
Overboelare
België