Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

2E EcoEnergy
Wij financieren ook
Landwijzer vzw Landwijzer vzw Biolandbouw
Vincent Remy Vincent Remy Biolandbouw
APERe asbl APERe asbl Hernieuwbare energie
Berrentec Belgïe Berrentec Belgïe Hernieuwbare energie

2E EcoEnergy

Hernieuwbare energie (Milieu)

2E verkoopt en plaatst houtverbrandingsinstallaties zowel voor particulieren als voor installateurs, bedrijven en overheden. Het gaat om installaties met een vermogen van 10 tot 4.000 kWatt. 2E is de officiële verdeler van KWB-houtverbrandingsinstallaties voor Vlaanderen en het bedrijf werkt samen met Ökotech Belux als importeur. 2E levert en plaatst ook rookgaskanalen van roestvrij staal, houtpellets (korrels van samengeperst houtafval), houtsnippers en thermische zonnepanelen. Bovendien voert 2E haalbaarheidsstudies uit voor het gebruik van biomassa als energiebron. 2E begeleidt ten slotte milieuvergunningsaanvragen en subsidiedossiers voor het plaatsen van houtverbrandingsinstallaties. Een voorbeeld is de school van Mariadal in Hoegaarden. Door die voor een deel te verwarmen met houtpellets in plaats van stookolie bespaart de school nu 30% op haar energieverbruik. Triodos Bank heeft de installatie in de school gefinancierd.

http://www.ecoenergy.be

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Leeuwbeekstraat 19
3454
RUMMEN
België