Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

EGPF cvba: windturbines Antwerpen-Zandvliet
Wij financieren ook
Dynam'eau Dynam'eau Hernieuwbare energie
EDORA EDORA Hernieuwbare energie
Ecochauffe Ecochauffe Hernieuwbare energie

EGPF cvba: windturbines Antwerpen-Zandvliet

Hernieuwbare energie (Milieu)

EGPF staat voor Electrabel Green Projects Flanders. Die ontwikkelaar en exploitant van windenergieprojecten is voor 70% in handen van Electrabel (Groep GDF SUEZ) en voor 30% van de financieringsentiteiten voor de gemeenten die behoren tot de Vlaamse gemengde energiesector. Triodos Bank heeft een reeks van windenergieturbines van EGPF mee gefinancierd.

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Regentlaan 8
1000
BRUSSEL
België