Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Formaat vzw
Wij financieren ook
Fondation Micheline Fondation Micheline Maatschappelijke projecten
Form'Anim - MosaïCultures Form'Anim - MosaïCultures Maatschappelijke projecten

Formaat vzw

Maatschappelijke projecten (Sociaal)

Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen is de federatie van jeugdhuizen en jongerencentra. Jeugdhuizen, jongerencentra, jongerenontmoetingscentra (JOC) en jeugdclubs zetten jongeren centraal in hun werking. Het zijn allemaal unieke verenigingen, maar ze werken allemaal volgens de jeugdhuismethodiek. Jongeren kunnen er elkaar ontmoeten en deelnemen aan activiteiten én ze hebben het er zelf voor het zeggen. Formaat wil die jeugdhuismethodiek actief verspreiden en versterken. Het is essentieel voor Formaat om te vertrekken van het geloof in het organisatietalent, de creativiteit en de verantwoordelijkheidszin van jongeren zelf. Formaat en de jeugdhuissector werken op die manier aan een sterkere positie van jongeren in een warme en bonte samenleving. De federatie biedt vanuit haar deskundigheid ondersteuning, vorming en informatie aan iedereen die in de jeugdhuissector actief is. Ze zet grensverleggende projecten op (soms zelfs letterlijk, tot in Helsinki of Barcelona). Ze bouwt ondersteunende netwerken uit en staat open voor samenwerking met iedereen die de jeugdhuissector een warm hart toedraagt. Triodos Bank heeft de aankoop van het gebouw van Formaat in Berchem gefinancierd.

http://www.formaat.be

Maatschappelijke projecten

Iedereen moet kansen krijgen om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Daarom financiert Triodos Bank lokale initiatieven met een sociale missie of een maatschappelijke meerwaarde. Het gaat onder andere om sociale voorzieningen, werkgelegenheidsprogramma's, (re)integratieprojecten voor mensen met een beperking, verenigingen voor probleemjongeren en wijkcentra.

Adres:
De Wittestraat 2
2600
Berchem
België