Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

De Stadswinkel - le Centre Urbain
Wij financieren ook
EAA (Europeans Against Apartheid) EAA (Europeans Against Apartheid) Maatschappelijke projecten
Entraide asbl Entraide asbl Maatschappelijke projecten

De Stadswinkel - le Centre Urbain

Maatschappelijke projecten (Sociaal)

De Stadswinkel heeft als belangrijkste doel de burger te betrekken bij de duurzame ontwikkeling van de stad en de promotie van een kwaliteitsvolle leefomgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gaat om de verbetering van de woon- en stedelijke omgeving, de herwaardering van het stadspatrimonium en rationeel energiegebruik. De Stadswinkel biedt gespecialiseerd advies in drie domeinen: ecorenovatie, patrimonium en energie (via ABEA, het Brussels Energie Agentschap). Een structurele samenwerking tussen Triodos Bank, de Stadswinkel en het Brussels Gewest verlaagt de drempel voor particulieren om de nodige renovaties aan hun huis uit te voeren. Triodos Bank heeft een voorfinanciering verleend voor premies die de overheid toezegde.

http://www.curbain.be

Maatschappelijke projecten

Iedereen moet kansen krijgen om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Daarom financiert Triodos Bank lokale initiatieven met een sociale missie of een maatschappelijke meerwaarde. Het gaat onder andere om sociale voorzieningen, werkgelegenheidsprogramma's, (re)integratieprojecten voor mensen met een beperking, verenigingen voor probleemjongeren en wijkcentra.

Adres:
Boulevard Anspach 59
1000
BRUXELLES
Belgique