Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Union des Locataires d'Anderlecht-Cureghem
Wij financieren ook
Macropus Macropus Sociale woningbouw
Samenhuizen vzw Samenhuizen vzw Sociale woningbouw
Vlaanderen bouwt Vlaanderen bouwt Sociale woningbouw

Union des Locataires d'Anderlecht-Cureghem

Sociale woningbouw (Sociaal)

De vereniging ULAC (Union des Locataires d'Anderlecht-Cureghem) ijvert voor de effectieve invoering van het recht op wonen. Ze logeert gezinnen op een manier die past bij hun samenstelling en hun noden, en zet zich zo in voor het recht op huisvesting in de wijk. De vereniging wil ook mensen in moeilijkheden op een professionele manier een plaats geven op de arbeidsmarkt. Triodos Bank heeft ULAC een krediet toegekend voor de renovatie van gebouwen en een voorfinanciering voor haar subsidies.

Sociale woningbouw

Triodos Bank financiert organisaties en ondernemingen die onderdak en accommodatie voorzien voor wie daar het meeste nood aan heeft. Bijvoorbeeld opvangcentra voor daklozen of degelijke woonvoorzieningen voor mensen met fysieke of mentale beperking. We financieren ook gemeenschappelijke woonprojecten met een sociale meerwaarde.

Adres:
Chaussée de Mons 211
1070
Bruxelles
Belgique