Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Vleemo Nv
Wij financieren ook
Vent de Thiérache 2 sas Vent de Thiérache 2 sas Hernieuwbare energie
Vents du Sud - Vents D'Autelbas Vents du Sud - Vents D'Autelbas Hernieuwbare energie
Wal d'Or Wal d'Or Hernieuwbare energie
Wind aan de stroom 2014 Wind aan de stroom 2014 Hernieuwbare energie

Vleemo Nv

Hernieuwbare energie (Milieu)

Sinds haar oprichting in 1999 legt de nv Vleemo, Vlaamse Ecologie Energie Milieu Onderneming, zich toe op alternatieve energieproductie. In 2003 sleepte de onderneming een vergunning in de wacht voor de uitbouw van een windturbinepark in de Antwerpse Haven. Het project heeft de ambitie om op termijn uit te groeien tot het grootste windturbinepark op het Belgische vasteland. Intussen zijn reeds twaalf grote windturbines operationeel, genoeg voor de stroombehoefte van 20.000 gezinnen. Vleemo is intussen bezig met de verdere uitbreiding van haar windmolenpark. Triodos Bank heeft investeringskredieten toegekend voor vijf nieuwe windturbines.

http://www.vleemo.be

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Amsterdamstraat 18
2000
Antwerpen
België