Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Vormingplus Limburg
Wij financieren ook

Vormingplus Limburg

Onderwijs (Cultuur)

Volkshogeschool Limburg vzw is als enige instelling erkend om in de provincie Limburg het aanbod van het sociaal-cultureel volwassenenonderwijs in te vullen. De school biedt een lespakket aan dat niet op diploma's is gericht en zowel individuele ontplooiing nastreeft als een benadering van mens-in-de-samenleving. De instelling heeft haar werking gecentraliseerd in een voormalig bankgebouw, ideaal gelegen binnen de kleine ring in Hasselt. Triodos Bank heeft van bij de start geïnvesteerd in deze toonaangevende instelling in Limburg.

http://www.vormingpluslimburg.be

Onderwijs

Goed onderwijs is de voorwaarde voor menselijke ontwikkeling en vooruitgang. Iedereen heeft recht op een goede opleiding en dat een leven lang. Daarom financiert Triodos Bank verschillende vormen van onderwijs en opleiding. Het gaat ondermeer om scholen, opleidings- en conferentiecentra. Bij scholen hebben we extra aandacht voor het pedagogische beleid.

Adres:
Cellebroedersstraat 13-15
3500
Hasselt
België