Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Sunflower Design
Wij financieren ook
Solaris Energy Systems Solaris Energy Systems Hernieuwbare energie
TLS Hydro Power TLS Hydro Power Hernieuwbare energie

Sunflower Design

Hernieuwbare energie (Milieu)

Dit project wordt niet gefinancierd door Triodos Bank Belgie. Om die reden is de voorstelling van dit project enkel beschikbaar in het:

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
24-26 City Quay
DUBLIN 2
IRELAND