Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

WiJS!

Onderwijs (Cultuur)

Praktijk WiJS! Werd in 2013 opgericht door orthopedagoog en speltherapeut Sifra Bastmeijer. Hier wordt speltherapie gegeven aan kinderen in kinderen in de basisschoolleeftijd die om wat voor reden dan ook vastlopen in hun ontwikkeling. Denk hierbij aan een trauma, faalangst, pesten, rouwverwerking of sociaal-emotionele problemen wanneer ouders zijn gescheiden. Door te spelen krijgen de kinderen de kans om voor hen moeilijke situaties vanuit verschillende kanten te belichten en nieuw gedrag op een veilige manier uit te proberen, waardoor ze zich weer constructief kunnen ontwikkelen.

Door de ouderbegeleiding blijven ouders aangesloten en helpen zij om de nieuwe ontwikkeling van het kind optimaal te laten verlopen.

Naast speltherapie biedt Praktijk WiJS pianoles aan voor kinderen die bij de reguliere pianoles niet mee kunnen komen.

http://www.wijswoerden.nl/

Onderwijs

Goed onderwijs is de voorwaarde voor menselijke ontwikkeling en vooruitgang. Iedereen heeft recht op een goede opleiding en dat een leven lang. Daarom financiert Triodos Bank verschillende vormen van onderwijs en opleiding. Het gaat ondermeer om scholen, opleidings- en conferentiecentra. Bij scholen hebben we extra aandacht voor het pedagogische beleid.

Adres:
Terschellingkade 5
3446 BK
Woerden
Nederland