Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

21 Solutions
Wij financieren ook
Les Ateliers Etic Les Ateliers Etic Ontwikkelingssamenwerking
Music Fund Music Fund Ontwikkelingssamenwerking
Dapesco Dapesco Milieutechnologie

21 Solutions

Milieutechnologie (Milieu)

Het Brusselse studiebureau ’21 Solutions’ is internationaal actief op het gebied van ecologische transitie met projecten rond mobiliteit, ecologisch bouwen, biodiversiteit, energie, duurzaam toerisme, etc. Wat het bureau daarbij typeert is dat het daarbij ook zoveel mogelijk inzet op burgerparticipatie. Het bureau tracht zo de burgers, bedrijven en in het algemeen de gemeenschap mee te betrekken in de ecologische transitie die ons te wachten staat. Triodos Bank heeft 21 Solutions een kaskrediet verleend.

http://www.21solutions.eu/?lang=nl

Milieutechnologie

Ecologische vernieuwingen en een ecologische manier van leven maken een duurzame toekomst mogelijk. Triodos Bank financiert daarom bedrijven en organisaties die zich inspannen om onze milieu-impact te verminderen. Het kan gaan om producten, productieprocessen of de manier waarop we ons verplaatsen. Belangrijke sectoren in dat domein zijn recyclage en mobiliteit.

Adres:
Rue de Londres 17
1050
Elsene
Brussel
België