Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

De Bedding
Wij financieren ook

De Bedding

Onderwijs (Cultuur)

De Bedding is de patrimoniumvennootschap die het gebouw in Deurne beheert waarin vzw De Kei en vzw Op-Stap hun werking uitoefenen. Beide organisaties werken met personen met een handicap. Zo organiseert De Kei cursussen en vakanties op maat van mensen met een beperking, terwijl Op-Stap organisaties groepeert en vertegenwoordigt die werken met mensen met een beperking. Triodos Bank heeft De Bedding een financiering verleend voor de aankoop van een aanpalend gebouw.

http://www.dekei.be/

Onderwijs

Goed onderwijs is de voorwaarde voor menselijke ontwikkeling en vooruitgang. Iedereen heeft recht op een goede opleiding en dat een leven lang. Daarom financiert Triodos Bank verschillende vormen van onderwijs en opleiding. Het gaat ondermeer om scholen, opleidings- en conferentiecentra. Bij scholen hebben we extra aandacht voor het pedagogische beleid.

Adres:
Ter Rivierenlaan 152
2100
Deurne
België