Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Samenhuizen vzw
Wij financieren ook

Samenhuizen vzw

Sociale woningbouw (Sociaal)

Wie geïnteresseerd is om te gaan samenwonen in een woongemeenschap, kan daarvoor terecht bij Samenhuizen vzw. Deze organisatie brengt vraag en aanbod samen waar mogelijk, en biedt ondersteuning, vorming en begeleiding aan mensen en groepen die de stap willen maken naar deze duurzamere, socialere vorm van wonen. Triodos Bank verleende een kaskrediet ter voorfinanciering van subsidies.

http://www.samenhuizen.be/

Sociale woningbouw

Triodos Bank financiert organisaties en ondernemingen die onderdak en accommodatie voorzien voor wie daar het meeste nood aan heeft. Bijvoorbeeld opvangcentra voor daklozen of degelijke woonvoorzieningen voor mensen met fysieke of mentale beperking. We financieren ook gemeenschappelijke woonprojecten met een sociale meerwaarde.

Adres:
Toekomststraat 6
1800
Vilvoorde
België