Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Collectief Goed
Wij financieren ook

Collectief Goed

Sociale woningbouw (Sociaal)

In Vlaanderen is er een acuut tekort aan betaalbare woningen voor gezinnen, terwijl er in vele steden tal van gebouwen leegstaan. Collectief Goed, een Antwerpse organisatie die steunt op de samenwerking van vijf lokale organisaties, tracht hier iets aan te doen. Via eigen inbreng, subsidies, sponsoring en giften renoveert de organisatie, vaak in samenwerking met lokale scholen, leegstaande panden in Antwerpen tot volwaardige woningen die aan alle nieuwe woonnormen voldoen. Deze worden dan aan een betaalbaar tarief verhuurd aan (grote) gezinnen. Triodos Bank heeft een termijnkrediet verleend aangevuld met een kredietlijn voor de renovatie van vijf huizen.

http://collectiefgoed.be/

Sociale woningbouw

Triodos Bank financiert organisaties en ondernemingen die onderdak en accommodatie voorzien voor wie daar het meeste nood aan heeft. Bijvoorbeeld opvangcentra voor daklozen of degelijke woonvoorzieningen voor mensen met fysieke of mentale beperking. We financieren ook gemeenschappelijke woonprojecten met een sociale meerwaarde.

Adres:
Gasstraat 12/14
2060
Antwerpen
België